Neuro association conditioning

I sin bok skriver Toby Robbins om Neuro association conditioning (NAC) vilket är ett sätt att ändra beteenden snabbt och se till att man håller sig till nya beteendet. Instinktivt känner jag att det fungerar, det är baserat på mänskligt (och animaliskt för den delen) beteende. Då det var svårt att översätta och få rätt innebörd så jag skriver på engelska. Det är 6 steg:

  1. Decide what you really want and what’s preventing you from having it 
  2. Get leverage – associate massive pain to not changing and massive pleasure to changing now
  3. Interrupt the limiting pattern
  4. Create a new empowering alternative 
  5. Condition the new pattern until it’s consistent 
  6. Test it


Jag har tänkt applicera den här metoden för att ställa om till minimalism – eller egentligen att inte köpa nya saker om det inte är en absolut nödvändighet. Det som håller mig från det i dagsläget är att jag får pleasure av att köpa nåt nytt. Jag måste alltså tänka om så jag kopplar det med massive pain istället: billiga nya saker bidrar till miljöförstöring och mänskligt lidande. Privat för mig är att det är onödigt att spendera pengar på låg kvalités produkter som jag inte använder, ofta innehåller produkterna kemikalier, jag måste plocka undan mer om jag har massa saker.

Massive pleasure om jag ändrar mitt mönster: walk the talk – jag känner att jag är mer i linje med mina värderingar om hållbarhet, jag kan känna att jag inte bidrar med den negativa påverkan den typen av saker för med sig, mer pengar att göra roliga saker/spara och mer tid – slipper städa lika mycket, färre kläder leder till lättare beslut. 

Det här är starten för min process att ändra mitt köpbeteende. Kommer använda den här metoden till alla mönster jag vill ändra.  

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *