The Power of Now

Jag blev förvånad när jag läste The Power of Now av Eckhart Tolle att han kopplar mycket till naturen och planeten. Det handlar inte bara om en resa inuti oss själva för att finna nuet utan att om mänskligheten i stort gör den resan så kommer det negativa vi sprider i denna värld upphöra. Ett stycke från boken:

How is it possible that humans killed in excess of 100 million fellow humans in the twentieth century alone? Humans are inflicting pain of such magnitude on one another is beyond anything you can imagine. And that’s not taking in to account the mental, emotional and physical violence they continue to inflict on each other.

Do they act this way because they are in touch with their natural state, the joy of life within? Of course not. Only people in a deeply negative state would create such a reality as a reflection of how they feel. Now they are engaged in destroying nature and the planet that sustains them. Humans are a dangerously insane and very sick species. It’s not a judgement, it’s a fact.

Vi människor har tappat kontakten med nuet. Vi lever i rädsla, oro, negativitet nästan konstant. Stressen över dåtiden och framtiden är ständigt närvarande. “The mind” är igång konstant, tankar och känslor flyger runt utan att vi kan distansera oss från dem. Vi tar dem som sanning. Vad som är värre att vi har accepterat det som ett normaltillstånd. Det som händer inom oss speglas i vad som händer med planeten. Vi måste hitta tillbaka till att vara närvarande i nuet och känna lugnet och lyckan i det. Boken väcker otrolig förståelse för att vi är mer än våra tankar.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *