Fyra principer av LIL


När jag har suttit och tänkt på vad Low Impact Life (LIL) konkret innebär i vardagslivet så har jag landat i fyra olika områden att fokusera på:

  • Minimera inköp av onödiga saker
  • Minimera avfall
  • Minimera kemikalier i hemmet
  • Minska klimatpåverkan

Centralt för LIL är att sluta köpa onödiga saker och slit och släng saker. Att reflektera inför varje köp ifall jag verkligen behöver detta? Vilket värde kommer det att tillföra långsiktigt? Finns det andra lösningar som är mer hållbara som att dela eller köpa second hand? Våra hem är fyllda med saker som knappt används. Behöver man verkligen ha en äggskivare som ligger i lådan 99% av livstiden? Den enda gången man äter ägg varannat år går det att använda kniven. Less is more.

Något som fick mig att verkligen börja reflektera över mina inköp var när jag läste ett stycke om att egentligen är pengar tid från ens liv. Pengarna kommer från den tid du lägger ner när du är på jobbet. Varje gång jag köper något så gör jag det med tid från mitt liv. Då känns det plötsligt otroligt slösaktigt att slänga bort min tid på saker jag inte behöver eller som inte tillför stort värde.

Att minska de onödiga inköpen påverkar de andra tre punkterna direkt. Avfall minimeras och resurser sparas, kemikalier kommer inte in i hemmet i lika stor utsträckning och klimatpåverkan minskar då sakerna inte behöver produceras och fraktas. Att leva hållbart startar med att se över sitt beteende kring konsumtion.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *