Low Impact Life

Äntligen har jag kommit på ett begrepp som passar den typen av liv jag strävar efter:

Low Impact Life

Jag har kommit i kontakt med många olika begrepp som till vissa delar passar in i min vision men inte helt, till exempel minimalism, zero waste, no impact.

Minimalism är ett fantastisk livsstil som jag strävar efter. Men minimalism har egentligen inte med miljö eller sociala frågor att göra utan man minskar på onödiga saker för ens egna välbefinnande. Hänsyn tas inte till vilka produkter du har, du kan fortfarande leva minimalistiskt men med saker som haft negativ påverkan. Jag saknar aspekter som ekologiskt, minska plast, påverkan på människor och natur, klimatpåverkan m.m. I min vision är de en central del eftersom jag har en otrolig drivkraft att inte påverka miljö eller människor negativt.

Zero waste har definitivt en vision att minska ens egna påverkan. Jag har verkligen tagit till mig mycket från konceptet och tänker mycket på material, vad det finns för återanvändningsbara alternativ till allt,  göra egna produkter m.m. Det går längre än bara hemmet, där jag känner att minimalism hamnar. Det jag har svårt för är att det är för extremt. Och även här tas inte klimatpåverkan riktigt med.

No Impact tar hänsyn till alla aspekter men det är också alldeles för extremt. Jag känner att el är en bra sak att kunna utnyttja, och att odla all mat själv går inte.

Det är därför jag direkt fastnade för Low Impact Life när jag kom att tänka på det. Det tar med alla aspekter men blir inte för extremt. För mig är Low Impact Life:

Att sträva efter att ha så låg negativ påverkan på miljön och människor som möjligt 

Ska spåna lite på vilka aspekter jag vill få med men några är ekologiska produkter, inte köpa något onödigt, minimera avfall, DIY där man kan, plastbanta, transportera sig med låg klimatpåverkan och dela/låna/hyra/köpa second hand. Det handlar om att ifrågasätta det “normala” och försöka hitta andra mer hållbara lösningar. Känns otroligt bra att ha ett samlingsnamn och en definition för den typen av liv jag strävar efter.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *