Delningsekonomi

Jag läser en bok om delningsekonomi, Whats mine is yours, för tillfället. Verkligen bra bok och det finns så mycket olika smarta sätt och så mycket värde av att dela saker. 

Det finns fyra bas principer för delningsekonomi:

  • Critical mass
  • Idling capacity
  • Belief in the commons
  • Trust between strangers

Critical mass är ett begrepp som beskriver när det finns tillräckligt mycket momentum i ett system så det blir självgående. Till exempel en klädbytardag där det finns tillräckligt många kläder så alla hittar något de gillar och får en positiv upplevelse. Viktigt är att de som är tidigt ute lockar fler genom “social proof” dvs att de borde också prova göra något så det blir en critical mass. Människors instinkt behöver social proofing för att övertygas om ett skifte i beteende. Många av de val vi gör är baserade på vad andra som är som vi gör. 

Power of idling capacity behandlar den uppsjö av saker som vi äger men som inte används i större delen av dess livstid. Exempel är bilar (står still 97% av livstiden) eller en borrmaskin (används 6-13 min av dess livstid). Idling capacity är alltså tiden alla dessa produkter inte används vilket är en outnyttjad resurs. Internet och GPS system gör att dessa saker kan redistributeras och koppla ihop behov för maximal utnyttjandegrad. Ex att skjutsa någon som ändå ska till samma plats.

Belief in the commons refererar till hur viktiga våra gemensamma system är. Det pratas mycket om “tradgedy of the commons” som behandlar konceptet att människan kommer alltid vilja ha mer och kommer därför utnyttja våra gemensamma system. Havet är ett sådant system där mindset längre varit: om jag inte fiskar upp fisken kommer någon annan göra det.  Men inom delande ekonomi är det centralt att istället värna om våra gemensamma system och tänka längre än sig själv och se värdet av att vara del av ett community

Trust between strangers tycker jag är den mest fascinerande delen av delningsekonomi. Det är nämligen så att dessa communities blir helt självstyrande för de baseras på ratings av personerna som är med. AirBnb är ett sånt exempel. Där ger man varandra ratings och om både hyresvärd och hyresgäst är nöjda så flyter allt på. De kommer kunna gå vidare och fortsätta hyra/hyra ut. Men om säg hyresgästen misskött sig så kommer den få ett dåligt betyg som sedan kommer synas för resten. Det leder till att ingen kommer vilja hyra ut till den hyresgästen framöver och personen kommer bli utestängd från systemet. Systemet tillåter alltså bara de som sköter sig. 

De här principerna är som sagt grunden till delningsekonomi och är de som får systemet att lyfta. Bara genom att läsa boken har det öppnats en fors av idéer om företag som jag vill starta. Att helt tänka om hela systemet kring konsumtion skapar så mycket innovation och inspiration hos mig och många andra. Jag tror stenhårt på att det här är framtiden. Att gå tillbaka till communities som vi rört oss ifrån under lång tid då alla ska äga allt och klara sig själva. Med hjälp av internet blir det på en global skala istället och så mycket enklare att föra ihop människor med olika behov med människor som kan möta det behovet och samtidigt tillföra socialt värde. Win för alla! 

    Leave a Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *