WWFs Fiskguide

Jag har skrev om WWFs köttguide för ett tag sedan och tänkte att det kan vara bra att kolla upp fiskguiden också. Läs mer om den här. Idag är 90 % av fiskebeståndet överfiskat och många arter är utrotningshotade. Det beror på att fiskefartygen blivit fler, större och mer effektiva. Havet är en speciell plats som faller offer till “tradegy of the commons”, dvs ingen äger havet så mentaliteten är generellt: om jag inte fiskar upp fisken så kommer någon annan göra det. Kopplingen om fiskebestånden försvinner så kommer ingen kunna fiska och att man därför borde värna om fisken tillsammans finns inte i någon utsträckning i dagsläget. Det är inte i människans natur att offra kortsiktig vinning för framtida. Det är därför situationen i haven och fiskeripolitiken är en sådan tragedi. Det vi som konsumenter kan göra är att inte låta efterfrågan på den fisken som är fiskad ohållbart finnas kvar. Titta efter märkningarna MCS, ASC och Krav för att vara säker på att välja en hållbart fiskad/odlad fisk eller kika i guiden.

2016-08-30_0925

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *